DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim GTT   217 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Sözlü İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak Örgüt dışı iletişim kurmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel iletişim kurmak
2) Örgütsel iletişim kurmak
3) Etkili iletişimin temelleri konusunda bilgi sahibi olma
4) Beden dilikullanımının geliştirilmesikonularında bilgi sahibi olma
5) Sözlü ve sözsüz iletişim araçlarınıkullanma konusunda temel bilgiye sahip olma
6) Sözlü-sözsüz iletişim araçlarınıkullanaraksosyal ilişkileri sağlıklı şekilde yürütebilme becerilerine sahip olma
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişimin tanımıve ortak simgeler Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 İletişimin temel özellikleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Duygusal Zeka Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 İletişim araçları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Empati Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Sözlü İletişim kurmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Yazılı İletişim Kurmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Örgüt dışı iletişim kurmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Sözsüz İletişim kurmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Kişilerarası iletişimin temel özellikleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 İletişimi engelleyen faktörler ve farklıçözüm yolları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Beden ifadesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar