DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isıtma Sistemleri 2 GTT   204 4 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; merkezi ısıtma tesisatının kurulması, kazan montajı, kazan besleme havasının temini ve kazan baca bağlantısı, brülör montajı ve merkezi ısıtma sisteminin devreye alınması ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Merkezi ısıtma yapılacak binanın ısı kaybı hesabı, cihaz seçimi 2 Isıtıcı seçimi, pompa seçimi, genleşme deposu 3 Tesisat boru montajı, ısıtıcı montajı 4 Kazanlar, kazan montajı 5 Kazan baca kesit hesabı, bacalar 6 Ara sınav 7 Kazan dairesi havalandırması 8 Kazan kontrol elemanları, kazan güvenlik elemanları 9 Genleşme tankı montajı 10 Kolektör bağlantısı, boyler montajı 11 Kazan besleme suyu bağlantısını, drenaj tesisatı 12 Brülör montajı 13 Yakıt tankı montajı, yakıtlar 14 Tesisatı doldurma, tesisatın havasını alma 15 Tesisatı test etme, işletmeye hazır hale getirme 16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Merkezi ısıtma devre elemanlarını seçmek
2) Merkezi ısıtma tesisatı yapmak
3) Merkezi sistem kazan montajı yapmak
4) Kazan besleme havası ve baca bağlantısı yapmak
5) Kazan güvenlik ve kontrol elemanlarının montajı yapmak
6) Kazan bağlantılarını yapmak
7) Yakıcı sistemlerinin montajını yapmak
8) Merkezi ısıtma sistemini işletmeye almak
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Merkezi Isıtma Yapılacak Binanın Isı Kaybı Hesabı, Cihaz Seçimi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Isıtıcı Seçimi, Pompa Seçimi, Genleşme Deposu Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Tesisat Boru Montajı, Isıtıcı Montajı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Kazanlar, Kazan Montajı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kazan Baca Kesit Hesabı, Bacalar Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Kazan Dairesi Havalandırması Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Kazan Dairesi Havalandırması Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Genleşme Tankı Montajı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Kolektör Bağlantısı, Boyler Montajı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Kazan Besleme Suyu Bağlantısını, Drenaj Tesisatı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Brülör Montajı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Yakıt Tankı Montajı, Yakıtlar Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Tesisatı Doldurma, Tesisatın Havasını Alma Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Tesisatı Test Etme, İşletmeye Hazır Hale Getirme Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar