DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Gaz Tesisatı 2 GTT   206 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, kazan doğalgaz tesisatını döşemek, kolon tesisatını çekmek, tüketim hattını çekmek, doğalgaz tesisatının sızdırmazlık testini yapabilme yeterlikleri kazandırılması ayrıca LPG tesisatları ve basınçlı hava tesisatları hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Kazan gaz besleme hattı 2 Kazan gaz besleme hattı 3 Doğalgaz brülörleri 4 Doğalgaz brülörleri 5 Bina içi doğalgaz tesisatı 6 Ara sınav 7 Bina içi doğalgaz tesisatı 8 Doğalgaz kolon hattı 9 Doğalgaz bina tüketim hattı 10 Doğalgaz sayaçları 11 Doğalgaz güvenlik kuralları 12 Doğalgaz tesisatı test kuralları 13 LPG tesisatı, ekipmanı ve tank yerleşimi 14 LPG tesisatı, ekipmanı ve tank yerleşimi 15 Basınçlı hava tesisatı, ekipmanı ve tank yerleşimi 16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kazan dairesi doğalgaz tesisatını döşemek
2) Doğalgaz kolon hattını döşemek
3) Doğalgaz tüketim hattı döşemek
4) Doğalgaz tesisatının sızdırmazlık testini yapmak
5) LPG ekipmanlarını tanımak, tesisatı çekmek, tank yerleşimi yapmak
6) Basınçlı hava hattı ekipmanlarını tanımak, tesisatı çekmek, tank yerleşimi yapmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kazan Gaz Besleme Hattı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Kazan Gaz Besleme Hattı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Doğalgaz Brülörleri Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Doğalgaz Brülörleri Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Bina İçi Doğalgaz Tesisatı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Bina İçi Doğalgaz Tesisatı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Doğalgaz Bina Tüketim Hattı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Doğalgaz Bina Tüketim Hattı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Doğalgaz Sayaçları Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Doğalgaz Güvenlik Kuralları Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Doğalgaz Tesisatı Test Kuralları Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 LPG tesisatı, ekipmanı ve tank yerleşimi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 LPG tesisatı, ekipmanı ve tank yerleşimi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Basınçlı hava tesisatı, ekipmanı ve tank yerleşimi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar