DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bakım Arıza ve Onarım GTT   210 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, temel bakım tanımlarını öğretmek, karşılaşacakları çeşitli tesis ve cihazların bakım süreçlerini değerlendirmek ve gaz ve tesisatı alt yapı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Bakım kavramları, görev sahaları bilgisi 2 Cihazların ve tesislerin periyodik bakım bilgisi 3 Akışkan bilgisi, araç, gereç ve ekipman bilgisi 4 İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi 5 Malzeme bilgisi 6 Ara sınav 7 Akışkan bilgisi 8 Mesleki terim bilgisi 9 Problem çözme yeteneği 10 Teknik resim bilgisi 11 Mesleki fizik bilgisi 12 Mesleki matematik bilgisi 13 Cihaz bilgisi 14 Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi 15 İş yeri çalışma prosedürleri bilgisi 16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bakım fonksiyonu ve görev sahalarını değerlendirmek
2) Genel tesis ve cihazların koruyucu periyodik bakımlarını yapmak
3) İhbarları değerlendirmek
4) Dağıtım hatlarının bakımını yapmak
5) Temel cihazların bakımını yapmak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bakım kavramları, görev sahaları bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
2 Cihazların ve tesislerin periyodik bakım bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
3 Akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
4 İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
5 Malzeme bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
6 Malzeme bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
7 Akışkan bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Problem çözme yeteneği Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
10 Teknik resim bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
11 Mesleki fizik bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
12 Mesleki matematik bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
13 Cihaz bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
14 Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
15 İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar