DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji ve Arazi Bilgisi AYH   111 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin jeoloji bilimini, temel prensiplerini, yerkürenin ana özelliklerini ve yerkabuğunu şekillendiren ana dış ve iç süreçleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yeryüzünün oluşumu kısımları ve sıcaklığı, genel morfolojik özellikleri, yapısı yaşı ve son durumu, yeryüzünü oluşturan kayalar ve minerallerin materyal özellikleri, kristal elementler, kristalleşme süreçleri, minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, volkanik ve metamorfik kayaçlar, iç ve dış hareketlilik ve gezegenler, Arazi uygulaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeolojinin temel ilkelerini bilme
2) Yerkürenin özelliklerini bilme
3) Jeolojideki temel çalışma ve düşünme prensiplerini anlayabilme
4) El örneklerinde ve arazi ölçeğinde kayalara ad verebilme
5) Jeolojik olaylar, yapılar arasında zaman ve mekan ilişkisini kurabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yer kabuğunun genel özellikleri ve bunların incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Ayrışma, aşınma ve toprak; Tortul ve Tortul Kayaçlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Jeolojik Zaman: Kavram ve İlkeler; Plaka Tektoniği Teorisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Saha çalışmaları ve yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Günübirlik arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Türkiye jeolojisi ve yer altı kaynakları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Yaban hayatı ile arasındaki ilişkiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Maden yatakları hakkında genel bilgiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Jeolojinin uygulama alanları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Depremler hakkında genel bilgiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Günübirlik arazi uyglaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Cevherler hakkında genel bilgiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Akarsular; Yer Altı Suyu, Buzullar ve Buzullaşma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Jeolojinin uygulama alanları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar