DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Silvikültür Tekniği AYHS   212 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye ormanlarında kullanımı mümkün gençleştirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin asli orman ağacı türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde kullanımını öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Meşcere gelişimi ve değişimi, gençleştirme (Doğal ve yapay gençleştirme) gençleştirme çeşitleri, Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu), Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri-seçme ve maktalı işletmeler), Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Önemli orman ağacı türlerimizdeki gençleştirme yöntemleri), Karışık ormanların gençleştirilmesi, Seçme işletmesi (Genel özellikleri, kesim tekniği), Baltalık Ormanları ve İşletme şekilleri, Silvikültür tekniği planlarının hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Asli orman ağacı türlerimizin saf meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
2) Verimliliği artırıcı işletme şekillerini ve uygulamasını öğrenmek
3) Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenmek
4) Sürgün işletmelerini ve uygulamasını öğrenmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Silvikültür kavramına giriş ve temel kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Meşcere gelişimi ve değişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Gençleştirme çeşitleri(Doğal ve yapay gençleştirme) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri(seçme ve maktalı işletmeler) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Günübirlik arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Önemli orman ağacı türlerimizdeki gençleştirme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Karışık ormanların gençleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Karışık meşcerelerde gençleştirme uygulamalarının değerlendirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Karışık meşcerelerde karışımın düzenlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Karışık meşcerelerde yapılacak müdahelelerde dikkat edilecek unsurlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Karışık ve saf meşcere kurmanın avantajları ve dezavantajları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Günübirlik arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar