DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korunan alanlar kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
3 Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
4 Korunan alanlar yönetimi : kapsam ve amaçlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
5 Korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
6 Korunan alan yönetiminde yürütme ve denetim. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
7 Türkiye'de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
8 Ara sınav Ders notları çalışılmalıdır
9 Türkiye'deki korunan alanlar örgüt şeması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
10 Türkiye'de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
11 Türkiye'de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
12 Türkiye'de Koruma örnekleri ve bu örnekler üzerinde tartışma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
13 Türkiye'deki Ulusal park ilişkin uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
14 Türkiye'deki doğal parklarına ilişkin uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
15 Türkiye''deki Doğayı koruma alanları ve doğa anıtlarına uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
16-17 Final sınavı Ders notları çalışılmalıdır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar