DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ormancılığıın doğuşu ve gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Genel bilgiler ve kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
3 Yetişme Ortamı İsteklerine Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
4 İnsanın Etki Derecesine Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
5 Oluştuğu Materyale Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
6 Meşcere Tanımı, Kuruluş Şekillerine Göre Meşcereler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
7 Odunda Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
8 Ara sınav Ders notları çalışılmalıdır
9 Ağaçta Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
10 Meşcerede Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
11 Ormana Sınır Çeken Faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
12 Ormanların İşlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
13 Ormancılık Tipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
14 Ormancılığın Amaç, Görev ve İlkeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
15 Ormancılığın Diğer Sektörlerle İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
16-17 Final Sınavı Ders notları çalışılmalıdır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar