DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ormancılık Bilgisi * AYHS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman ekosistemlerinin nicelik ve bazı niteliksel özellikleri, Orman İşletmeciliği sayesinde Orman Endüstrisine sağlanan hammaddenin tüm üretim ve faydalanma süreçleri hakkında bilgilendirmek.Ormancılık teşkilatının yapısı, birimleri ve görevleri, ulusal ve uluslar arası çevre ve ormancılık süreçleri hakkında bilgi edindirmek.
Dersin İçeriği
Orman Ekosisteminin Oluşum Süreci ve Minimal Çevre Faktörleri; Ormancılık Kavramının Değişik Açılardan İrdelenmesi ve Uygulama Biçimleri.; Ülkemizde ve Dünyada Orman Varlığı;Türkiye Ormanlarının Genel Yapısı ve Coğrafi dağılımı; Ormancılık Amaçlarının sınıflandırılması; İşletme Şekilleri ve Orman Formları; Faydalanmanın Düzenlenmesinde Kullanılan Teknik Terimler; Türkiye'de Faydalanmanın Düzenlenmesinde Kullanılan Amenajman Metotları ve Uygulanan Orman Formları; Optimal Kuruluşun Belirlenmesi, İşletme Sınıflarından Sağlanan Toplam Eta'nın Hesaplanması; İşletme Ormanlarında Bakım; İşletme Ormanlarında Üretim, Taşıma Ve Pazarlama; Orman Ürünleri Üretim - Tüketim Projeksiyonları Ve Arz - Talep Dengelemeleri; Uluslar arası ormancılık süreçleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-