DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korunan alanlar kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Korunan alanlar yönetimi : kapsam ve amaçlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Korunan alan yönetiminde yürütme ve denetim. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Türkiye'de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Tartışma
Yazılı Sınav
9 Türkiye'deki korunan alanlar örgüt şeması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkiye'de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Türkiye'de korunan alan yönetiminde uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türkiye'de Koruma örnekleri ve bu örnekler üzerinde tartışma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiye'deki Ulusal parklara ilişkin uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye'deki doğal parklarına ilişkin uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türkiye''deki Doğayı koruma alanları ve doğa anıtlarına uygulama örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar