DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaban Hayatı Ekonomisi AYHS   209 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere hayatlarının her alanında karşılaşacakları ekonominin ve ekonomi bilminin tam olarak ne olduğunu aktarmak ve Öğrencilere ayrıca diğer bilgiler yardımı ile ekonomi bilminin ne olduğu anlatılarak pekiştirme gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Ekonominin tanımı ve temel kavramlar, Üretim faktörleri: toprak, emek, kapital, girişim, Ekonomik hayatı etkileyen koşullar, Tüketici davranışı, Piyasa talep eğrisi ve elastikiyet, Üretim, En uygun faktör bileşimi, Tam rekabet piyasası, doğurduğu sonuçlar, Monopol piyasanın özellikleri, kaynakları, monopol ve tam rekabet piyasalarının karşılaştırılması, Temel makro ekonomik değişkenler; milli gelir, gayri safi milli hasıla, safi milli hasıla, Yaban hayatı ekonomisinin makro ekonomik boyutları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomi kavramı denildiğinde, ekonomi ile ilgili öğrendiği teorik bütün bilgileri sentez ederek, ekonomi hakkında karşısındaki kişinin soruduğu soruları anlayıp karşısındaki kişinin yanlışlarını düzeltebilecek.;
2) Karşısındakilere uluslar arası ekonomik durumlar hakkında konuşabilecek.;
3) Dış ülkelerin yatırım potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olabilecek.;
4) Ünlü iktisatçıları ve bunların teorilerini ve gerçekleştirdikleri ekonomik akımları bilecek.;
5) Ekonominin nasıl bu günlere geldiği hakkında bilgi sahibi olacak.;
6) Kendi müessesesini açabilecek.;
7) İktisat hakkında temel bilgileri çok iyi bir düzeyde edinecek.;
8) Gündelik hayatta karşılaşabileceği ekonomik sorunların altından kalkabilecek.;
9) Paranın gerçek değerini hesaplayabilecek.;
10) Ekonominin temel kavramlarının neler olduğu, bunların iktisatta olan yerini çok iyi düzeyde bilecek.;
11)
12)
13)
14)
15)