DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaban Hayatı ve Ormancılık AYH   202 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaban hayatı-ormancılık ilişkilerine genel bakış ve yaban hayatına göre orman işletme esasları, Ormanda gerçekleştirilen silvikültürel müdahalelerden yola çıkarak yaban hayvanları zararları ve bunlardan korunma önlemleri ile yaban hayatını geliştirmeye yönelik alınabilecek silvikültürel tedbirlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Orman amenajmanı- yaban hayatı ilişkileri, Orman bakımı (ayıklama, aralama ve budama)- yaban hayatı ilişkileri, Sağlık kesimleri, enkaz kaldırma ve gençleştirme çalışmaları ile ağaç türü karışımı, meşcere tekstürü ve strüktürünün (kapalılık) yaban hayatına etkileri, Diri örtüyle mücadelenin yaban hayatına etkileri, Orman koruma - yaban hayatı ilişkileri, Orman yangınlarının, kontrollü ve amaçlı yakmaların yaban hayatına etkileri ve yangından yararlanma, Orman yollarının yaban hayatına etkileri ve yol yapımında yaban hayatını koruyucu tedbirler, Hasat, bölmeden çıkarma ve kesim artıklarını düzenlenmenin yaban hayatına etkileri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaban hayatı ve ormancılığın temellerini ve amacını ifade edebilir
2) Yaban hayatının sosyal yapısını öğrenir
3) Ormancılığın ilkelerini öğrenir
4) Ormancılık tiplerini öğrenir
5) Yaban hayatı ve ormancılık arasındaki yakın ilişkiyi kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)