DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramlarının öğrenilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Coğafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) genel prensipleri ve bileşenleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 CBSnin ormancılık sektöründeki kullanım alanları ve örnek uygulamalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 CBSnin ormancılık alanında faydalanıldığı başlıca bölümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Veri-bilgi, konumsal veri (grafik ve öznitelik), veri tabanı işletim sistemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 CBS yardımıyla elde edilen sayısal verilerin yorumlanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Coğrafi detaylar, vektör ve raster veri modelleri, veri kaynakları ve kalitesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 CBS fonksiyonları: veri giriş fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Eski tipte oluşturulmuş haritaların sayısallaştırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Eski haritalardan oluşturulan veri tabanı kurma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Kağıt haritaların sayısallaştırması, topoloji oluşturma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Yaban hayatında CBS'nin önemi ve getirdiği kolaylıklar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 CBS'de konuma bağlı analiz türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Sayısal arazi analizi(Eğim, bakı, kesit çıkarma, hacim hesabı, izohips oluşturma) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar