DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaban Hayatında Coğrafi Bilgi Sistemi AYHS   208 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşenleri itibarıyla temel prensiplerinin kavranması ve fonksiyonlarının yaban hayatı sektöründe kullanımına yönelik pratik uygulama becerilerinin Arc/Info CBS yazılımı ile kazandırılması, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yaban hayatı ile ilişkisi hakkında temel bilgilerin kazandırılması ve yapılmış projelerin incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Coğafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramı, genel prensipleri, bileşenleri, temel fonksiyonları. Veri-bilgi, veri tabanı işletim sistemi, konumsal veri, vektör ve raster veri modelleri, veri kalitesi gibi temel kavramlar. Kağıt haritaların sayısallaştırması, topoloji oluşturma, sorgulama, konumsal sorgulama, konumsal analiz ve sayısal harita hazırlama. TIN verisi oluşturma, eğim ve bakı haritası oluşturma. Arc/Info CBS yazılımın tanıtımı ve örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS kavramını, bileşenlerini, veri yapılarını ve fonksiyonlarını açıklar.
2) Bir alanın sayısal haritasında konumsal sorgulama yapar, yeniden sınıflandırır ve haritaları çakıştırır
3) GPS sistemini öğrenir
4) Doğada kendi haritasını çizebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)