DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Harita Bilgisi MDN   102 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cemaliye ŞEFLEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CEMALİYE ŞEFLEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; haritalar hakkında genel bilgi edinen öğrencilere,topoğrafik ve jeolojik haritaları okuyup, yorumlayarak, tabaka eğim ve doğrultularını harita üzerinde belirlemeleri ve harita çizimine bağlı olarak enine kesit çıkarma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Harita ve harita çeşitleri, topoğrafik haritalar, jeolojik haritalar, tabaka düzlemi doğrultusu, egimi ve egim yönünün belirlenmesi, Topoğrafik haritalardan kesit çıkarılması, mostralar, faylar, kıvrımlar, v kuralı ve V kuralına göre tabakaların jeolojik haritada gösterilmesi, pusula kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Harita ve Harita çeşitlerini öğrenir.
2) Haritalardaki ölçek sistemini öğrenir.
3) Topoğrafik ve jeolojik haritaların jeoloji ve madencilikteki kullanımını öğrenir
4) Topoğrafik haritalardan enin eksit çıkarmayı öğrenir ve milimetrek kağıtda çizim yapar.
5) Mostra ve tabaklar hakkında genel bilgi sahibi olur.
6) Tabaka düzleminin doğrultusu, eğim yönü ve egim miktarını belirlenmesini öğrenir.
7) Uyumsuzluklar, faylar ve kıvrımlar hakkında genel bilgi sahibi olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Madencilik alanında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanda edindiği bilgileri uygulamalarda kullanabilir.
2
İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrar.
3
Madencilik alanındaki problemleri bilimsel veriler yardımıyla tanımlar,modelleme ve çözüm becerisi kazanır.
4
Maden alanında temel ölçüm tekniklerini açıklayabilir ve kullanır.
5
Madenlerin bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi safhalarında kullanılan teknolojik yöntemleri açıklar.
6
Madencilik uygulamalarında gerekli araçları seçer ve kullanır.
7
Temel Madencilik alanındaki güncel teknikleri ve araçları laboratuar derslerinde etkin olarak kullanır.
8
Mineraller ve cevherlerin ayırt edici özelliklerini deney yaparak kavrar ve bulduğu sonuçları raporlar ve topluluk karşısında sunar
9
Temel bilgisayar kullanımı ve bilgisayarı etkin kullanarak teknik çizimleri madencilik alanında kullanır.
10
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla çalışma becerisi elde eder.
11
Alanında karşılaştığı problemleri bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir ve çözebilir.
12
Bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
13
Kazanmış olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
14
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur.
17
Maden işletmesinde meydana gelebilecek olayların hukuksal sonuçları konusunda yeterli bilgiye sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Harita bilgisine giriş Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
2 Harita çeşitleri, topografik haritalar Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
3 Haritalarda pafta ve koordinat sistemi Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Topoğrafik haritaların jeolojide kullanım alanları Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Topoğrafik haritalardan kesit çıkarılması Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Tabaka ve düzlem, tabaka düzlemi doğrultusu, eğim yönü, ve eğim miktarı belirlenmesi yöntemleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Jeolojik haritalar Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Mostra ve V-Kuralı Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Uyumsuzluklar Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kıvrımlar Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Faylar Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Düzlemsel yapıların ölçümü Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Pusula Kullanımı Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel Tekrar Konuyla ilgili kaynakları okuma, ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuPowerpoint şeklinde hazırlanmış Harita Bilgisi ders notları
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. M. Erkan. Karaman (2009). Temel jeolojik harita bilgisi ve uygulamaları.3. baskı beslen yayıncılık.
F.H. T. Rhodes (2011). Geological Maps pergamon press /oxford.
A. Kürşat ÖZCAN Saha Jeolojisi Çalışma Notları - 2011