DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madenlerde Tahkimat MDN   208 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cemaliye ŞEFLEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CEMALİYE ŞEFLEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; öğrencilerin, tahkimat sistemlerine etkiyen yüklerin belirlenmesi, tahkimat malzemesinin (ahşap, çelik, beton) özellikleri ve boyutlandırma esasları, tavan cıvataları ve tasarım prensipleri, dolgu sistemleri konularında bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tahkimat stratejisinde yankayaç özellikleri ve arazi gerilmelerinin etkisi. Tahkimatın madencilikteki yeri ve önemi. Ahşap Tahkimat Sistemi, Çelik Tahkimat Sistemi, Uzun Ayak Tahkimat sistemi, Kaya Saplamaları, Beton Tahkimat Sistemi, Dolgu tahkimatı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere yeraltı açıklıklarındaki tahkimat elemanlarına etkiyen yükleri hesaplanmasının öğretilmesi,
2) Tahkimat amacıyla kullanılan malzemeler hakkında bilgi verilmesi,
3) Tahkimat yöntemlerinin seçimini etkileyen faktörlerin anlatılması
4) Ahşap tahkimat, çelik tahkimat, kaya saplamaları, beton tahkimat ve uzun ayak tahkimat için boyutlandırma hesaplamalarının öğretilmesi
5) Dolgu ile tahkimat sistemi hakkında bilgi verilmesi, dolgu uygulama yöntemlerinin anlatılması
6) Kaya kütle sınıflama sistemlerinde önerilen tahkimat sistemlerinin anlatılması
7) Yeraltı açıklıklarının tahkim edilmesi sırasında karşılaşılabilecek riskleri iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine bağlı olarak, bertaraf etme tedbirleri hakkında bilgi sahibi olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Madencilik alanında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanda edindiği bilgileri uygulamalarda kullanabilir.
2
İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrar.
3
Madencilik alanındaki problemleri bilimsel veriler yardımıyla tanımlar,modelleme ve çözüm becerisi kazanır.
4
Maden alanında temel ölçüm tekniklerini açıklayabilir ve kullanır.
5
Madenlerin bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi safhalarında kullanılan teknolojik yöntemleri açıklar.
6
Madencilik uygulamalarında gerekli araçları seçer ve kullanır.
7
Temel Madencilik alanındaki güncel teknikleri ve araçları laboratuar derslerinde etkin olarak kullanır.
8
Mineraller ve cevherlerin ayırt edici özelliklerini deney yaparak kavrar ve bulduğu sonuçları raporlar ve topluluk karşısında sunar
9
Temel bilgisayar kullanımı ve bilgisayarı etkin kullanarak teknik çizimleri madencilik alanında kullanır.
10
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla çalışma becerisi elde eder.
11
Alanında karşılaştığı problemleri bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir ve çözebilir.
12
Bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
13
Kazanmış olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
14
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur.
17
Maden işletmesinde meydana gelebilecek olayların hukuksal sonuçları konusunda yeterli bilgiye sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahkimat kavramı Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
2 Tahkimat çalışmalarının kapsamı ve unsurları Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
3 Tahkimat tasarımının unsurları: yük, gerilme ve deformasyon kavramları Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
4 Tahkimat tasarımının unsurları: kayaç özellikleri ve açıklık geometrisi ile ilgili unsurlar ve yük yaklaşımları Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
5 Ahşap tahkimat; tahkimat elemanı olarak ahşap, ahşabın fiziksel mekanik özellikleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
6 Ahşap tahkimat; galeri tahkimat sistemleri ve ayak içi tahkimat sistemleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
7 Galeri tahkimat sistemlerinin boyutlandırılması Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Çelik tahkimat; tahkimat elemanı olarak çelik, çeliğin fiziksel mekanik özellikleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
10 Çelik tahkimat; galeri çelik tahkimat sistemleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
11 Galeri çelik tahkimat sistemlerinin tasarımlandırılması Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
12 Çelik tahkimat: ayak içi tahkimat sistemleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
13 Cıvata tahkimatı; cıvata ile tahkimat kavramı, cıvata tahkimatının unsurları, cıvata tahkimat sistemleri Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
14 Beton tahkimat; Tahkimat elemanı olarak beton, betonun fiziksel ve mekanik özellikleri, Püskürtme beton, beton kaplama ve beton blok tahkimat uygulama Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
15 Genel Tekrar Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuProf. Dr. Müh. Cemal Birön ve Prof. Dr. Müh. Engin Arıpğlu MADENLERDE TAHKİMAT İŞLERİ VE TASARIMI BİRSEN YAYINEVİ, İSTANBUL 1993
Diğer Kaynaklar
Hoek, E. and E. T. Brown, Kayalarda Yeraltı Kazıları ,IMM, 1980
İnternet ve diğer güncel makeler, sempozyumlarda sunulan bildiriler, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri
www.bcminerals.ca/files/video_resources/000168.php (BC Mineral Kaynakları Eğitim Programı)
Joy madencilik makineleri videoları ve diğer videolar
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/d5ac6ce504b7446_ek.pdf