DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Flotasyon / Aglomerasyon MDS   206 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seda DEMİRCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEDA DEMİRCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Flotasyon ve Aglomerasyon zenginleştirme yönteminin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi sağlanır.
Dersin İçeriği
Yüzey kimyasi, reaktifler, flotasyon tekniği, agglomerasyon, sinterleme ve peletleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Flotasyon ve aglomerasyon yöntemlerinin temelini hatırlar.
2) Flotasyonda kullanılan kimyasalları listeler.
3) Flotasyonda kullanılan cihaz ve özelliklerini tarif eder.
4) Aglomerasyonda kullanılan kimyasalları listeler.
5) Sinterleme ve peletleme konusunu açıklar.
6) Cevher zenginleştirme yöntemleri arasında uygulama şekliyle diğer zenginleştirme yöntemlerini seçebilir.
7) Biriketleme yöntemlerini tarif eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Madencilik alanında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanda edindiği bilgileri uygulamalarda kullanabilir.
2
İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrar.
3
Madencilik alanındaki problemleri bilimsel veriler yardımıyla tanımlar,modelleme ve çözüm becerisi kazanır.
4
Maden alanında temel ölçüm tekniklerini açıklayabilir ve kullanır.
5
Madenlerin bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi safhalarında kullanılan teknolojik yöntemleri açıklar.
6
Madencilik uygulamalarında gerekli araçları seçer ve kullanır.
7
Temel Madencilik alanındaki güncel teknikleri ve araçları laboratuar derslerinde etkin olarak kullanır.
8
Mineraller ve cevherlerin ayırt edici özelliklerini deney yaparak kavrar ve bulduğu sonuçları raporlar ve topluluk karşısında sunar
9
Temel bilgisayar kullanımı ve bilgisayarı etkin kullanarak teknik çizimleri madencilik alanında kullanır.
10
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla çalışma becerisi elde eder.
11
Alanında karşılaştığı problemleri bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir ve çözebilir.
12
Bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
13
Kazanmış olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
14
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur.
17
Maden işletmesinde meydana gelebilecek olayların hukuksal sonuçları konusunda yeterli bilgiye sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş. Flotasyon tarihçesi Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Problem Çözme
2 Flotasyon için temel kimya kavramları: atomun yapısı, kimyasal bağlar, tepkime dengeleri, katı, sıvı gaz fazları, pH. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
3 Flotasyonda yüzey kimyası. Kohezyon, adezyon kavramları, potansiyeli tayin eden iyonlar ara yüzeylerinin termodinamiği, temas açısı. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
4 Flotasyon reaktifleri. Toplayıcılar: Anyonik, katyonik ve iyonlarına ayrışmayanlar. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Problem Çözme
5 Köpürtücüler. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
6 Flotasyon tekniği. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
7 Flotasyon makinaları ve özellikleri Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notu ve literatür taraması Yazılı Sınav
Ödev
9 Flotasyon devre ve özellikleri Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
10 Flotasyon uygulamaları: Sülfürlü cevherler, oksitli cevherler, tuz tipi cevherler, doğal yüzebilir cevherler. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Mevcut flotasyon tesislerinden örnek akım şemaları. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
12 Aglomerasyon tanımı, aglomeratlarda aranan özellikler Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Biriketleme teorisi ve Biriketleme yöntemleri. Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
14 Peletleme ve sinterleme, Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 Flotasyon Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notu ve literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve literatür taraması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Flotasyon İlkeleri ve Uygulaması, Suna Atak, İTÜ, No: 34, İstanbul, 1990.
Cevher Hazırlama El Kitabı, Güven Önal ve Gündüz Ateşok, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı, 207-292, 1994.
Flotasyon El Kitabı-1, Muammer Kaya, Anadolu Üniversitesi, 1991.
Aglomerasyon, Mevlüt Kemal, DEÜ Yayını, MM/MAD-84 EY 041, 1984