DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Botanik ORM   103 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDAN ŞAPCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin bitki hücresi, bitkisel dokular, kök, gövde ve yaprak morfoloji ve anatomisi, tohumlu ve tohumsuz bitkilerin bazı genel özellikleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmektir.
Dersin İçeriği
Bitki biyolojisine giriş, organeller, Bitkisel dokular, bitki kısımlarının (kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve, tohum) incelenmesi, bitkilerin evrimi, canlıların sınıflandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki hücresinin yapısı, organelleri açıklar.
2) Bitkisel dokuları sınıflandırır.
3) Organların oluşumu; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyveyi açıklar
4) Bitkisel dokuların yapılarını kavrar.
5) Canlılardaki sistemlerin birbirleri ile olan ilişkilerini analiz eder.
6) Solunum ve fotosentezi açıklar.
7) Canlıları sınıflandırır.
8) Bitki hücrelerinde hücre bölünmesini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki biyolojisine giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Hücre tanımı ve yapısı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Organeller görevleri ve yapıları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Kromozomlar yapıları ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Bitkisel Dokular yapıları, kökenleri ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Salgı Doku yapısı ve görevleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Kök yapıları ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Gövde yapıları ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Yaprak, yapıları, görevleri ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Çiçek yapıları ve çiçeklenme durumları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Meyve yapıları ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
13 Tohum yapıları ve çeşitleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Bitkilerin evrimine giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
15 Geçmişten günümüze bitkiler alemi sınıflandırmaları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar