DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilgisi ORM   107 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ercüment BİLGER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerekli temel bilgiler ışığında teorik ve uygulamalı olarak toprak ilmini tanımlamaktır.
Dersin İçeriği
Toprakların oluşumu ve gelişimi, toprak oluşumuna etki eden faktörler. Toprağın kimyasal özellikleri. Topraktaki bitki besin elementleri. Klimatik toprak tipleri.Kil mineralleri, toprak organik maddesi, tekstür ve strüktürü, Toprak nemi, havası ve sıcaklığı. Toprak sınıflandırma sistematiği, Toprak analizleri ve haritalaması, Toprak gübrelemesi ve erozyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak ilmi ile ilgili temel kavramları açıklamak,
2) Toprağın genel yapısını ayırt etmek,
3) Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırt etmek,
4) Toprak analizi ve haritalanmasını göstermek,
5) Klimatik toprak tiplerini ayırt etmek,
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve ders tanıtımı, Geçmişten günümüze Toprak kavramı, Toprağın önemi, Modern Toprak tanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Fiziksel özellikler, Toprak ana materyali ve ana kayası, Toprağın bileşenleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Toprağın Profili, Toprak oluşumunda parçalanma ve ayrışma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Toprağın Yapısı, Toprak yapan faktörler Toprak profilinin tanımlanmasında kullanılan alet ve ekipmanlar. Profil tanımlama süreci. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Toprağın Su Tutması, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Doygunluk kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Faydalı Nem Kapasitesi, Toprağın Rengi,Toprak fazları, yoğunluk, hacim ağırlığı, porozite, Toprak tekstürü, Toprak strüktürü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Toprağın Tekstürü, Toprak Kıvamı, Mineral maddeler, Toprak rengi, Toprak havası, Toprak sıcaklığı, Toprak suyu ve sınıfları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Toprakların kimyasal özellikleri Kimyasal bileşim, toprak reaksiyonu, organic ve inorganic toprak kolloidleri, Kil mineralleri, KDK, DK, toprakta kireç Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Toprakların Biyolojik özellikleri Toprak organik maddesi Bitki Besleme ve toprak verimliliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Toprak reaksiyonu ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Toprağın besin maddeleri, Tuzluluk, Toprak örneklerinin alınması, Bitki/yaprak örneklerinin toplanması, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Analiz için toprak, bitki, su numunesi alma işlemleri ve önemi, Su örneklerinin alınması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Biyoçeşitlilik ve Biyolojik Aktivite, Toprak analizi, Toprak Örneğinin Alınması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Toprak yönetimi ve toprak sağlığı, Toprak yetenek sınıfları, Yanlış arazi kullanımı, Toprak erozyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar