DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ormancılık Bilgisi ORM   109 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman ekosistemlerinin nicelik ve bazı niteliksel özellikleri, Orman İşletmeciliği sayesinde Orman Endüstrisine sağlanan hammaddenin tüm üretim ve faydalanma süreçleri hakkında bilgilendirmek ve Ormancılık teşkilatının yapısı, birimleri ve görevleri, ulusal ve uluslar arası çevre ve ormancılık süreçleri hakkında bilgi edindirmek.
Dersin İçeriği
Orman Ekosisteminin Oluşum Süreci ve Minimal Çevre Faktörleri. Ormancılık Kavramının Değişik Açılardan İrdelenmesi ve Uygulama Biçimleri. Ülkemizde ve Dünyada Orman Varlığı.Türkiye Ormanlarının Genel Yapısı ve Coğrafi dağılımı. Ormancılık Amaçlarının sınıflandırılması. İşletme Şekilleri ve Orman Formları. Faydalanmanın Düzenlenmesinde Kullanılan Teknik Terimler. Türkiyede Faydalanmanın Düzenlenmesinde Kullanılan Amenajman Metotları ve Uygulanan Orman Formları. Optimal Kuruluşun Belirlenmesi. İşletme Sınıflarından Sağlanan Toplam Etanın Hesaplanması. İşletme Ormanlarında Bakım. İşletme Ormanlarında Üretim, Taşıma Ve Pazarlama. Orman Ürünleri Üretim Tüketim Projeksiyonları Ve Arz Talep Dengelemeleri. Uluslar arası ormancılık süreçleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orman mühendisliği ve Orman endüstri mühendisliği meslek grupları arasındaki kullanılabilecek iletişim meslek terimlerini öğrenir.
2) Orman varlığı ve çevrecilikle ilgili mesleki ve genel kültürünü yükseltir.
3) Doğal çevre ve çevrecilikle ilgili bilinç ve duyarlılık kazanır.
4) Meşcere kavramını detaylı olarak öğrenir.
5) Dünya'da varolan orman çeşitlerinin özelliklerini açıklayabilir.
6) Ormancının görev, ilke ve sorumluluklarını bilir ve bu konularda yorumlar yapabilir.
7) Dünya'da ve Türkiye'de ormancılığın dünden bugüne nasıl geliştiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini açıklayabilir.
8) Ormanın tanımını ve gerekli tanımları öğrenir ve kendisi de bu tanımlar ek yapabilir.
9) Ormancılığın temel dalları hakkında bilgi sahibi olur.
10) Ormancılığın bir meslek olmaktan öte bir yaşam biçimi olduğunu algılar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ormancılığıın doğuşu ve gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Genel bilgiler ve kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Yetişme Ortamı İsteklerine Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 İnsanın Etki Derecesine Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Oluştuğu Materyale Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Meşcere Tanımı, Kuruluş Şekillerine Göre Meşcereler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Odunda Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Ağaçta Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Meşcerede Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Ormana Sınır Çeken Faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Ormanların İşlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Ormancılık Tipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Ormancılığın Amaç, Görev ve İlkeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Ormancılığın Diğer Sektörlerle İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar
Ormancılık Bilgisi, Prof. Dr. Ünal Asan, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul, 1999.