DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Harita Bilgisi ORM   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ormancılık uygulamalarında harita kullanabilmeyi, haritadan ayırt etme, harita okuyabilmeyi, arazi ve harita üzerinde konum belirlemeyi göstermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ormancılıkta haritanın önemi; Ölçü birimleri, Ölçek kavramı, Harita çeşitleri ve sınıflandırılması; Harita kenar bilgileri ve özel işaretler, Pafta bölümlemesi; Harita Koordinat Sistemleri; Haritalardan Yararlanma, Haritaların yönüne konulması; Topoğrafik Haritaların Kullanılması ve Değerlendirilmesi (Eşyükseltiler, Eğim hesaplamaları, Koordinat ve mesafe ölçümü, Alan hesaplamaları, Kotların bulunması ve enterpolasyon, Koordinat hesapları); Haritalardan Kesit Alma; Sayısal Haritalar, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi); CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topoğrafik haritaları tanıyıp okuyabilmek,
2) Harita üzerinden konum, koordinat ve yön belirleyebilmek,
3) Harita üzerinde topoğrafik analizler yapabilmek
4) Harita üzerinden kesit çıkartabilmek
5) Harita ve Kartoğrafya kavramlarını öğrenmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Haritanın tanımı, kullanım alanları, haritaların sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Ölçü birimleri, küçük açı, ölçekler, ölçü hataları, gerçek ve görünen hatalar arasındaki ilişki Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Basit ölçü aletleri ve aplikasyon yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Topoğrafik kesitler ve üzerindeki temel veriler, Topoğrafik haritalarda yön Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Yeryüzü şekilleri, özel gösterim işaretleri ve ölçek anlatımı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Uzunlukları ölçülmesi ve basit alım yöntemleri, ölçü kontrolleri, ölçü krokileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Topoğrafik haritalarda kesit çıkarma, Haritalardan Yararlanma, Haritaların yönüne konulması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Jeolojik haritalar ve çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Topoğrafik Haritaların Kullanılması ve Değerlendirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Harita Sınır Çizgileri ve Kenar Bilgileri: Ölçek, İşaret Tablosu, Grid, Koordinatlar, Paraleller, Meridyenler, vb. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Haritalarda konum belirleme, Alan ve Hacim Ölçüleri, Yüzey Analizi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Kotların bulunması ve enterpolasyon, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Klasik yöntemle karelaj oluşturulması, pafta kenar bilgilerinin yazılması. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Haritalardan enkesit ve boykesit çizim anlatımı ve uygulaması. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar