DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman Botaniği ORM   102 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDAN ŞAPCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere familya, cins ve tür tayini anahtarlarının kullanımı yanında, Türkiye Florasındaki büyük grupları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Türkiye Florasının tanıtımı, Türkiyenin fitocoğrafik bölgeleri ve bu bölgelere özgü bitkilerin belirlenmesi, Familya, cins ve tür tayin anahtarlarının kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gymnospermleri (Açık Tohumluları) ve Angiospermleri habitus, yaprak, kozalak, kabuk gibi doku ve organlarından tanıyabilir.
2) Ülkemizin özellikle doğal Orman ağaçlarını teşhis eder
3) Bazı önemli familya özelliklerini bilir.
4) Familya, cins ve tür tayini anahtarlarını kullanabilir.
5) Orman oluşturan ağaç türlerini yayılış alanları ile birlikte bilir.
6) Genel Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
7) Konu ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle yorumlar.
8) Orman ağaçlarının erkek ve dişi çiçeklerini, tozlaşma ve meyve tiplerini ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Florasına giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
2 Türkiyenin bitki coğrafyası bölgeleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
3 Türkiyenin endemik bitkileri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Türkiyenin endemik bitkileri ve bunların tehlike kategorileri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Bitki toplama, presleme ve kurutma Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Familyaların tayininde anahtar kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Günübirlik Arazi Uygulaması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Arazi örneklerinin tayininde anahtar kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Cinslerin tayininde anahtar kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Tür tayininde anahtar kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Eğreltilerin tayini tayin anahtarı kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
13 Açık tohumluların tayini ve tayin anahtarı kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Kapalı tohumluların tayini ve tayin anahtarı kullanımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
15 YARIYIL SONU SINAVI Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar