DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik ORM   112 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDAN ŞAPCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, İstatistik biliminin amacını, değişken türlerini, değişken türüne bağlı olarak hesaplanan temel tanımlayıcı istatistikleri, bazı önemli İstatistiksel dağılımları, korelasyon ve regresyon gibi temel İstatistiksel yöntemleri öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
İstatistik nedir, Bazı temel İstatistiksel kavramlar ve değişken türleri, Sürekli veriler için sıklık çizelgeleri, Kesikli veriler için sıklık çizelgeleri, Verilerin grafiksel gösterimi, Nicel verilerde ortalama, ortanca, tepe değeri gibi sıklık dağılımlarını tanımlayıcı konum ölçüleri (Merkezi eğilim ölçüleri), Nicel verilerde sıklık dağılımlarını tanımlayıcı yüzdelikler, çeyreklikler ve ondalıklar, Nicel verilerde standart sapma, varyans, değişim katsayısı gibi sıklık dağılımlarını tanımlayıcı değişim ölçüleri, Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans, Kesikli olasılık dağılımları: Binom dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Poisson dağılımı, Sürekli olasılık dağılımları: Normal dağılım, Standart normal dağılım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) İstatistiğin amacını ve kullanım alanlarını bilir.
2) 2) Değişken türlerini ayırt edebilir.
3) 3) Farklı değişken türlerine göre temel İstatistiksel hesaplamaları öğrenir.
4) Olasılık kavramını ve temel olasılık dağılımlarını öğrenir.
5) Ortalamalar varyanslar ve orantıyı tanımlar.
6) Test istatistiği ve reddetme limitlerini açıklar.
7) İstatistiksel tabloları okuma bilgisi kazanır.
8) Örneklem ortalama ve varyansının örnekleme dağılımlarını elde edebilme bilgisi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Istatistik nedir Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
2  Bazi temel İstatistiksel kavramlar ve değişken türleri Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
3  Sürekli veriler için sıklık çizelgeleri Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
4  Kesikli veriler için sıklık çizelgeleri Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
5  Verilerin grafiksel gösterimi Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
6  Nicel verilerde ortalama, ortanca, tepe değeri gibi sıklık dağılımlarını tanımlayıcı konum ölçüleri (Merkezi eğilim ölçüleri) Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
7 Nicel verilerde sıklık dağılımlarını tanımlayıcı yüzdelikler, çeyreklikler ve ondalıklar Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9  Nicel verilerde standart sapma, varyans, değişim katsayısı gibi sıklık dağılımlarını tanımlayıcı değişim ölçüleri Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
10  Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
11  Kesikli olasılık dağılımları: Binom dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Poisson dağılımı Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
12  Sürekli olasılık dağılımları: Normal dağılım, Standart normal dağılım Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
13 Hipotez testi ve deneme planlanması Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
14 Parametresi olmayan testler Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Anlatım
15 SPSS uygulamaları Öğrenci ilgili kitap,ders notları ve web sayfalarından konuyu öğrenir Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar