DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik Çeşitlilik ORS   104 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDAN ŞAPCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin fonksiyonel yorumlanması; Türkiye coğrafyasında biyolojik çeşitlilik, Türkiye'de özel ekosistemlerde flora ve fauna, soyu tehlikede ve tehdit altındaki türler, doğal kaynakların korunması ve başlıca türlerin öneminin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Biyolojik çeşitliliğin ve biyolojik zenginliklerin öneminin ve korunması için yapılması gerekenlerin öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğa ve Biyolojik çeşitlilik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2) Türkiye'nin coğrafi konumu nedeni ile tür zenginliği ve çeşitlerinin önemini ortaya koyabilme.
3) Güncel çevresel ve diğer ilgili alanlardaki problemleri takip edebilme ve ekolojik gereksinimleri yorumlayabilme.
4) Türkiye ve Dünya'da ekosistemi değiştiren türlerden örnekleri tanımlayıp, tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilme ve etkin iletişim sağlayabilme.
5) Doğal kaynakların korunması ve kirlilik ile ilgili yorumlarda bulunabilme.
6) Çözüme yönelik bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme veya bilgiye ulaşma yöntemini belirleyebilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal zenginlik ve biyolojik çeşitlilik kavramları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İnsan-Doğa Kavramları ve birbiriyle İlişkisi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
3 Yüzey şekilleri, toprak ve sucul ekosistemler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
4 Doğadaki hayvan türleri ve dağılışları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
5 Biyosferin kirlenmesi ve biyolojik sistemler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
6 Doğal alanlar ve korunması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
7 Koruma alanları sınıflandırılması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Türkiye'de milli park ve tabiat anıtları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
10 Biyolojik çeşitlilik işlevleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
11 Dünya ve Türkiye'de kabul edilen sözleşmeler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
12 Canlı türleriyle ilgili; yok olma, yok olma tehdidi altında olma ve tehlike altında olma kavramları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
13 IUCN kriterleri, özellikleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
14 Egzotik, endemik türlerin Türkiye'deki yayılımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
Soru-Cevap
15 Doğal zenginliğimizin korunması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar