DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fidanlık Tekniği ORM   203 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tohum ve fidan kaynakları, fidanlıkların kuruluşu, fidan üretimi konusunda temel bilgileri vermek ve hızla artan odun hammaddesi açığını kapatmak amacıyla yapılabilecek kavakçılık çalışmaları için yer seçimi, kullanılabilecek orijinlerin seçimi ve uygulanacak yöntemlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Tohum kaynakları ve tohum transferi, Tohum üretimi ve saklama, Tohum özellikleri, Tohum çimlenme evreleri, Çimlenme engelleri ve giderilmesi, Tohumun yaşama yeteneğinin saptanması, Fidanlık yerinin seçimi ve kuruluşu, Generatif ve vejetatif fidan üretim teknikleri, Şaşırtma, Fidanlıklarda bakım, Fidan tipleri, Fidan sökümü, işleme, sınıflandırma, ambalajlama ve sevki, İki laboratuar, dört arazi-alan çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tohum kaynaklarından tohum toplayabilir,
2) Fidanlıkta toprak ve ekim yastığı hazırlığını yapabilir,
3) Orman ağaçlarının tohumlarından fidan üretebilir,
4) Fidanlıklarda bakım ve koruma çalışmaları yapabilir,
5) Fidan sökümü, ambalajlama ve depolama yapabilir,
6) Dikim öncesi arazi hazırlığında kullanılan yöntemleri bilebilir,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohum ve fidanlık tekniğine giriş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Tohum kaynakları ve tohum transferi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Kozalak veya tohum hasadı, tohumların saklanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Fidanlık uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Laboratuvar çalışması: Çimlenme fizyolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Laboratuvar çalışması: Tohum kontrolü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Fidanlık tipleri, fidanlık yeri seçimi ve kuruluşu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Vejetatif üretme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Generatif üretme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Fidanlıkta ekim: Toprağın ekime hazırlanması ve ekim yastıklarının düzenlenmesi, Ekim tekniği (ekim sıklığı, ekim zamanı ve derinliği vb.) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Şaşırtma ve kaplı fidan üretiminde dikkat edilmesi gerekenler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Fidan tipleri, fidan kalitesi ve standardizasyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Fidanlıklarda bakım ve koruma çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar