DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj ORM   207 3 0 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Toplam 30 iş gününü kapsamaktadır. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknikerlik vizyonu kazanır.
2) Literatür bilgisini saha uygulamalarıyla geliştirir.
3) Uygulama bilgisi gelişir
4) sosyal ilişkileri gelişir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj dönemin ilk haftasının öğrenciyle birlikte değerlendirilmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
2 Arazi uygulamalarının değerlendirilmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
3 Staj yapılan birimdeki faaliyetlerin gözden geçirilmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
4 Ormanda yapılan silvikültürel müdahalelerin incelenmesi (bakım, dikim, ekim, traşlama) Sunum Jüri Değerlendirmesi
5 Orman yangınlarına müdahale ve yangınlara karşı alınan önlemler Sunum Jüri Değerlendirmesi
6 Doğal ve yapay tensil çalışmalarının değerlendirilmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
7 Orman zararlılarıyla mücadele ve orman zararlılarının tespiti Sunum Jüri Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sunum Jüri Değerlendirmesi
9 Ormanda yapılan üretim çalışmaları(kesim, damgalama, taşıma, depolama) Sunum Jüri Değerlendirmesi
10 Odun dışı orman ürünlerinin üretimi(toplama, kurutma, paketleme, satış) Sunum Jüri Değerlendirmesi
11 Ormandan üretilen odun emvalinin satışı, pazarlanması ve ihale usulleri Sunum Jüri Değerlendirmesi
12 Staj hakkında sözlü değerlendirme Sunum Jüri Değerlendirmesi
13 Stajın öğrenciye katkısının değerlendirilmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
14 Staj defterlerinin sunum haline getirlmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
15 Staj defterlerinin genel değerlendirilmesi Sunum Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar