DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiyenin Doğal-egzotik Ağaç ve Çalıları ORS   207 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Handan ŞAPCI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye de doğal ve egzotik olarak yetişen ağaç ve çalıların botaniksel ve ekolojik özellikleri ve yayılışları hakkında bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Ağaç ve çalının tanımları, sınıflandırma ve adlandırma, Türkiyenin bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan değerlendirilmesi, Türkiyenin Vejetasyon Yapısı, Bitkilerin Genel Morfolojik Yapısı, Gymnospermler, Ephedraceae, Ginkgoaceae, Taxaceae, Cycadaceae, Pinaceae, Angiospermler (Magnoliphyta), Tek Çenekliler (Monokotiledonlar), Çift Çenekliler (Dikotiledonlar), Araliaceae, Nektarlı Bitkiler, Jeolojik Devirlerde Bitki Türlerinin Dağılışı hakkında bilgi edineceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde günümüze kadar gelen nomenklatür çalışmaları hakkında bilgi edinir.
2) Sınıflandırmanın temelleri hakkında bilgi edinir
3) Reryüzünde görülen vejetasyonları tanır
4) Bitki teşhisi konusunda tecrübe kazanır
5) Teşhis anahtarlarını kullanabilecek kapasiteye ulaşır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ağaç ve çalınların tanımları, sınıflandırma ve adlandırma Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
2 Türkiyenin bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan değerlendirilmesi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
3 Türkiyenin Vejetasyon Yapısı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Bitkilerin Genel Morfolojik Yapısı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Gymnospermlere Giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Ephedraceae, Ginkgoaceae familyası Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Taxaceae, Cycadaceae familyası Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Pinaceae Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Kapalı tohumlu bitkilere giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Tek Çenekliler (Monokotiledonlar) hakkında genel bilgiler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Çift Çenekliler (Dikotiledonlar) hakkında genel bilgiler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
13 Araliaceae familyası Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Jeolojik Devirlerde Bitki Türlerinin Dağılışı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
15 YARIYIL SONU SINAVI Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar