DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Silvikültür Tekniği ORM   204 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye ormanlarında kullanımı mümkün gençleştirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin asli orman ağacı türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde kullanımını öğrenmek
Dersin İçeriği
Meşcere gelişimi ve değişimi, gençleştirme (Doğal ve yapay gençleştirme) gençleştirme çeşitleri, Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu), Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri-seçme ve maktalı işletmeler), Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Önemli orman ağacı türlerimizdeki gençleştirme yöntemleri), Karışık ormanların gençleştirilmesi, Seçme işletmesi (Genel özellikleri, kesim tekniği), Baltalık Ormanları ve İşletme şekilleri, Silvikültür tekniği planlarının hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Asli orman ağacı türlerimizin saf meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek;
2) Asli orman ağacı türlerimizin karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek;
3) Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenmek;
4) Sürgün işletmelerini ve uygulamasını öğrenmek;
5) Verimliliği artırıcı işletme şekillerini ve uygulamasını öğrenmek;
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Silvikültür tekniğine giriş ve temel kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Meşcere gelişimi ve değişim çağları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Gençleştirme çeşitleri(Doğal ve yapay gençleştirme) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Gençleştirmenin temel şekilleri (Tıraşlama, siper ve kenar durumu) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri (Koru ormanlarının işletme şekilleri) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Orman İşletme Çeşitleri ve Şekilleri(seçme ve maktalı işletmeler) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Günübirlik arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Önemli orman ağacı türlerimizdeki gençleştirme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Karışık ormanların gençleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Karışık meşcerelerde gençleştirme uygulamalarının değerlendirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Karışık meşcerelerde bakım uygulamalarının değerlendirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Günübirlik arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Seçme işletmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Ülkemizde uygulanan silvikültürel müdahalelerin tartışılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar