DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman Entomolojisi ORM   206 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin entomoloji tarihinin önemini anlamalarını ve edinecekleri bilgileri böcekler ve bitki koruma alanında doğru kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Canlıların ve özellikle hayvansal organizmaların sistematik sınıflandırılmasında böceklerin yeri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, ekolojileri, tarımsal açıdan önemli faydalı ve zararlı grupların tanıtımı, genel mücadele esasları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki Koruma ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Böceklerin ekonomik önemlerini açıklar.
3) Böceklerin vücut yapılarını tanımlar.
4) Ekolojik denge içinde böceklerin önemini açıklar.
5) Böceklerin faydalı ve zararlı yönlerini sıralar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taksonomi tanımı, hayvan gruplarının sınıflandırılması ve böceklerin sistematikteki yeri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
2 Böceklerin ekonomik önemi; faydalı ve zararlı yönleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
3 Böcek morfolojisi (vücut duvarı, baş ve uzantıları) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Böcek Morfolojisi (Thorax ve Uzantıları, Abdomen) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Böcek Anatomi ve Fizyolojisi ( Sindirim Sistemi) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Böcek Anatomi ve Fizyolojisi ( Boşaltım Ve Dolaşım Sistemleri) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Böcek Anatomi ve Fizyolojisi (Solunum ve Sinir Sistemi) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav
9 Böceklerde Üreme Sistemi (Eşey Organları) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Böceklerde Üreme Şekilleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Böcek Gelişim Evreleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Günü birlik arazi çalışması Learn how to apply Anlatım
13 Böceklerin Sınıflandırılması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Türkiye nin önemli zararlı böcek takımları, Böceklerin ekonomik önemlerinin değerlendirilmesi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
15 Böceklerin ekonomik önemlerinin değerlendirilmesi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar