DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler ORS   212 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiyede hızla artan odun hammaddesi açığını kapatmak amacıyla yapılabilecek endüstriyel ağaçlandırmalar için yer seçimi, tür seçimi ve uygulanacak yöntemleri öğrenmek
Dersin İçeriği
Giriş, Hızlı gelişen tür kavramları, Hızlı gelişen türlerin dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi, Hızlı gelişen yabancı türlerin seçim esasları, Tesis yeteneği ve tesis ehliyeti, Deneme kuruluş tekniği, Ülkemizde yapılmış hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının irdelenmesi, Bir kültür ağacı olarak kavak ve kavakçılığın ülkemiz ekonomisi açısından önemi, Kavak seksiyon ve alt seksiyonları, Kavak tohumu ve fidan üretim tekniği, Kavak fidanı standardizasyonu, Kavakçılıkta ağaçlandırma tekniği, Kuruluş amacı, Klon seçimi, Dikim aralıkları, Doğru ve hatalı dikimler ve bakım işlemleri, Galeri kavakçılığı, Kavak fidanlarına zarar veren mantar ve böcekler, Kavak ağaçlandırmalarında üretilen odun çeşitleri ve kullanım sahaları, bir arazi-alan çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hızlı gelişen türlerin önemini açıklar
2) Türkiyede yetişen hızlı gelişen türleri tanır
3) Kavak ağaçlandırmalarının toplum ve ülke ekonomisi açısından önemini açıklar
4) Kavak fidanı üretim yöntemlerini açıklar
5) Kavak ağaçlandırması yapılacak sahalarda arazi etüdünü yapar
6) Dikim öncesi arazi hazırlığında kullanılan yöntemleri uygular
7) Kavak ağaçlandırmalarında bakım ve korunma yöntemlerini uygular
8) Kavak odununun kullanım alanlarını açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavakların genel tanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Kavaklarda tohum üretimi yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Ülkenmiz açısından kavakçılığın önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Çeşitli kavak seksiyonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 sıkça görülen yerli ve yabancı kavak klonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 I-214 kavak Klonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 TR 56/52 Gazi , TR56/75 Anadolu Klonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 I-77/51 Populus deltoides , I-45/51 Euramerican Klonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Yetişme ortamı, Fizyografik etmenler, toprak etmeni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Kavakların bakımı ve sulanması, Sulama yöntemleri, Besin maddesi eksikliğinin belirtileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Kavaklarda gübreleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Kavak fidanı üretimi yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Çelikle üretim, çelik alma zamanı ve dikkat edilmesi gereken hususlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Kavak ağaçlandırmaları ve ülkemiz sanaisine katkıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar