DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mera Amenajmanı ORS   218 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mera alanlarının tanıtımı, mera bitki kompozisyonu tanıtımı, mera amenajmanı uygulamalarının gerçekleştirilmesi
Dersin İçeriği
Mera, Mera yönetimi, Türkiyede mera, hayvan varlığı ve dağılımı, Mera-hayvan ilişkisi, Mera toprağı-hayvan ilişkisi, yemler ve yem kaynakları, Mera vejetasyonu ve sınıflandırılması, Buğdaygiller ve Baklagiller, Mera ekolojisi, Bitki süksesyonları, Saha çalışması, Orman meraları ve otlatma, Aşırı otlatma, Otlatma kapasitesi, Mera vejetasyonu ölçüm yöntemleri, Otlatma sistemleri, Mera ıslahı, Bir arazi-alan çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çayır-meralardaki ekolojik unsurların karşılıklı etkileşimlerini yorumlar,
2) Mera vejetasyonu ölçüm yöntemlerini kullanır,
3) Mera ıslah yöntemlerini kullanır,
4) Potansiyel mera yönetimi sorunlarını belirleyip kontrol metotlarını uygular,
5) Otlatma sistemlerini açıklar,
6) Mera yönetimi tekniklerini arazi şartlarına göre uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mera amenajmanına giriş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Kuraklık, Kurak ve yarı kurak bölgeler, ve özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Çayır-Meraların Tanımı, Sınıflandırılması ve Mera Yönetimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Doğal Meralar ve Orman-Mera İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Orman Meraları ve Ormanda Otlatma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Mera Vejetasyonu ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Mera Ekolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Otlatma Zamanı ve Olgunluğu, süresi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Otlatma Kapasitesi kavaramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Günübirlik arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Uygun Otlatma, Klimaks ve Bitki Süksesyonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Mera Durumu ve Islahı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Mera Vejetasyonunun Kantitatif Özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Hayvanların günlük ot ihtiyaçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar