DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Kağıt Geri Kazanma Teknolojisi ORS   220 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atık kağıt geri dönüşümünün ekonomik ve çevresel açıdan önemi ve atık kağıt geri dönüşüm sistemleri hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Atık kağıtların toplanması. Dünyada ve Ülkemizdeki atık kağıt potansiyeli. Atık kağıtların sınıflandırılması. Atık kağıt teknolojisinin tarihçesi. Atık kağıtların hazırlanması. İstenmeyen yabancı maddelerin uzaklaştırılması. Geri kazanmada kullanılan kimyasallar. Atık kağıt liflerinin ağartılmasında kullanılan yöntemler. Geri kazanma işleminin kağıt hamuru üzerine etkileri. Atık kağıt işleyen fabrikaların su ve atık su işlemleri. Atık kağıtlardan ambalajlık, gazete kağıdı, temizlik kağıtları, baskı ve yazı kağıtlarının üretim teknikleri. Kağıt geri kazanımının çevre üzerine etkileri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atık kağıt geri kazanmanın önemini açıklayacaklardır.
2) Atık kağıttan veya birinci hamurdan üretilen kağıtların kalitesini karşılaştırmalı olarak yorumlayabileceklerdir.
3) Atık kağıt geri dönüşüm teknolojilerini ve farklı iş akışı düzenlemelerini belirleyip açıklayacaklardır.
4) Atık kağıtlardan hangi tür kağıtların üretilebileceğine karar verme yeteneğine sahip olacaklardır.
5) Atık kağıt geri dönüşümünde bilimsel düşünme yeteneği kazanacaklardır.
6) Atık kağıtları geri kazanmada çevre odaklı bakış açısına sahip olacaklardır.
7) Atık kağıtların hamurlaştırılmasında ve ağartılmasında hangi kimyasalların kullanılabileceği yeteneğini kazanacaklardır.
8) Genel olarak atık kağıt üretim aşamalarını açıklayabilecektir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atık kağıtları geri kazanmanın önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Bir hammadde olarak atık kağıt Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Atık kağıdın hamur haline getirilmesi( pulper devresi) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Atık kağıt geri dönüşüm teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Atık kağıt geri dönüşüm teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Atık kağıtları geri kazanmada kullanılan kimyasallar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Atık kağıttan üretilen hamurun elenmesi ve temizlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Atık kağıt hamurundan mürekkebin temizlenmesi (deinking) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Atık kağıt hamurunun yıkanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Atık kağıda ağartma işleminin uygulanması ve ağartma kimyasalları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Renk açma işlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Bir atık kağıt tesisinin dizaynında dikkat edilecek faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Bakir liflerden ve atık kağıttan üretilen kağıtların kalitesinin karşılaştırılması. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Atık kağıt işleyen fabrikaların su ve atık su işlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuÖğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar
Kağıt Hamuru ve Ağartma Teknolojisi, Şahin Bostancı, 1987, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi