DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
ORMAN BAKIMI ORS   108 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meşcere yapısı ve dinamikleri bağlamında orman bakımı uygulamalarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Orman bakımının tanımı, amacı, görevi ve önemi, Meşcere gelişim çağları ve koru ormanı meşcerelerinde bu çağlarda gerçekleştirilen bakım uygulamaları (gençlik ve kültür bakımı, sıklık bakımı, aralama, ışıklandırma, alt tesis, budama), Baltalık ve korulu baltalık ormanı meşcerelerinde bakım, İki arazi-alan çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meşcere gelişim çağlarını açıklar,
2) Koru ormanı saf ve karışık meşcerelerinde gençlik-kültür bakımı yöntemlerini uygular,
3) Koru ormanı saf ve karışık meşcerelerinde sıklık bakımı yöntemlerini uygular,
4) Koru ormanı saf ve karışık meşcerelerinde araralama yöntemlerini uygular,
5) Koru ormanı saf ve karışık meşcerelerinde ışıklandırma ve alt tesis yöntemlerini uygular,
6) Koru ormanı saf ve karışık meşcerelerinde budama yöntemlerini uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meşcere gelişme çağları, orman bakımının tanımı, amacı ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Gençlik ve kültür bakımı: tanımı, amacı, yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Baltalık ve korulu baltalık ormanında bakım müdahalesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Sıklık bakımının tanımı ve amacı, sıklık bakımı uygulama esasları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Asli ağaç türlerimizde sıklık bakımı uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Asli ağaç türlerimizde gençlik bakımı uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Günübirlik arazi-alan çalışması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Aralamanın tanımı ve amacı, aralama çalışmalarında kullanılan gövde sınıflamaları, aralama biçimleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Aralama kesimlerinin etkileri, aralamaların zamanı ve esasları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Asli ağaç türlerimizin saf meşcerelerinde aralama uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Asli ağaç türlerimizin karışık meşcerelerinde aralama uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Günübirlik arazi-alan çalışması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Işıklandırma, alt tesis ve budama yöntemlerine karar verilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Işıklandırma, alt tesis ve budama uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar