DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman İşletme Ekonomisi ORS   231 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ormancılık işletme ekonomisinin temel ilkelerini öğretmek
Dersin İçeriği
Genel işletme, Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletme işlevleri, İşletme büyüklüğü, Kapasite kavramı ve çeşitleri, İşletmelerde rasyonellik ölçütleri, İşletmenin maliyetleri ve gelirleri, Yatırım projelerini değerlendirme ölçütleri, Ormancılığın ve orman işletmelerinin tanımı ve kapsamı, orman işletmesinin özellikleri, Orman işletmelerinde işletme işlevleri, Orman işletmelerinde rasyonellik ölçütleri, masraflar ve gelirler, Orman işletmelerinde iktisadi amaç, Orman İşletmelerinde idare süresi, Orman işletmelerinde değer belirleme, Orman işletmelerinde ekonomik başarının belirlenmesi, Kamu malları ve dışsallıklar, Toplam ekonomik değer yaklaşımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ormancılık işletme ekonomisi ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklayabilir
2) Orman işletmeciliğiyle ilgili sorunlar için çözümler üretebilir
3) Ekonomik etkenlerin ormancılık yatırımlarını etkileme şeklini yorumlayabilir
4) Öğrendiği ekonomik yöntemlerle, ormancılık yatırımlarını değerlendirip öneriler getirebilir
5) Orman ürünleri arz-talep ilişkilerini açıklayabilir
6) Üretim sürecine yönelik ekonomik analizler yapabilir
7) Amenajman planlarında ekonomik analizler yapabilir
8) Orman işletmeciliğinde değer belirleme yöntemlerini açıklar ve uygulayabilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme ekonomisi biliminin tanıtılması, Dünyadaki ve Türkiyedeki genel işletme ekonomisi ve ormancılık işletme ekonomisinin gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Ormancılık işletme ekonomisinin ormancılık bilimleri sistemindeki yeri, ormancılık işletme ekonomisinde yöntem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Genel İşletmecilik, temel kavramlar, işletme işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İşletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmelerde rasyonellik ölçütleri, işletmenin maliyetleri ve gelirleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ormancılığın tanımı ve kapsamı, ormancılık işletmesinin özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Orman işletmeciliğinde işletme işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Orman işletmeciliğinde rasyonellik ölçütleri, masraflar ve gelirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Orman işletmeciliğinde iktisadi amaç Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Orman İşletmeciliğinde idare süresi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Orman işletmeciliğinde değer belirleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Orman işletmeciliğinde ekonomik başarı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Orman işletmeciliğinde ekonomik başarının belirlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kamu malları ve dışsallıklar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar