DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ormancılıkta Yaban Hayatı ORS   226 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman yaban hayatı ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Av yaban hayatı-ormancılık ilişkilerine genel bakış ve yaban hayatına göre orman işletme esasları, Ormancılık politikası -yaban hayatı ilişkileri, Orman amenajmanı- yaban hayatı ilişkileri, Orman bakımı (ayıklama, aralama ve budama)- yaban hayatı ilişkileri, Sağlık kesimleri, enkaz kaldırma ve gençleştirme çalışmaları ile ağaç türü karışımı, meşcere tekstürü ve strüktürünün (kapalılık) yaban hayatına etkileri, Diri örtüyle mücadelenin yaban hayatına etkileri, Orman koruma - yaban hayatı ilişkileri, Orman yangınlarının, kontrollü ve amaçlı yakmaların yaban hayatına etkileri ve yangından yararlanma, Orman yollarının yaban hayatına etkileri ve yol yapımında yaban hayatını koruyucu tedbirler, Hasat, bölmeden çıkarma ve kesim artıklarını düzenlenmenin yaban hayatına etkileri, Sahanın ekim dikime hazırlanması ve dikimin yaban hayatına etkileri, Rekreasyon- yaban hayatı ilişkileri, Havza amenajmanı-yaban hayatı ilişkileri. Ormancılıkta yaban hayatı uygulama örneklerinin tartışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaban hayatı ile ilgili önemli teknik terimleri öğrenebilir.
2) Orman yaban hayatının önemini kavrar
3) Yaban hayatı çerçevesinde orman bakımını öğrenir
4) Yol yapım çalışmalarının yaban hayatına etkilerini öğrenebilir
5) Orman yaban hayatının korunması ile ilgili bilgilere vakıf olur
6) Yaban hayatı sahasının dikim özelliklerini öğrenebilir
7) Yaban hayatına göre ormancılık politikasını kavrar
8) Ormanda yaşayan yaban hayvanlarını tanıyabilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaban hayatı-ormancılık ilişkilerine genel bakış ve yaban hayatına göre orman işletme esasları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ormancılık politikası -yaban hayatı ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Orman amenajmanı- yaban hayatı ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Orman bakımı (ayıklama, aralama ve budama)- yaban hayatı ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sağlık kesimleri, enkaz kaldırma ve gençleştirme çalışmaları ile ağaç türü karışımı, meşcere tekstürü ve strüktürünün (kapalılık) yaban hayatına etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Diri örtüyle mücadelenin yaban hayatına etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Orman koruma - yaban hayatı ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Orman yangınlarının, kontrollü ve amaçlı yakmaların yaban hayatına etkileri ve yangından yararlanma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Orman yollarının yaban hayatına etkileri ve yol yapımında yaban hayatını koruyucu tedbirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hasat, bölmeden çıkarma ve kesim artıklarını düzenlenmenin yaban hayatına etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sahanın ekim dikime hazırlanması ve dikimin yaban hayatına etkileri, Rekreasyon- yaban hayatı ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Havza amenajmanı-yaban hayatı ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ormancılıkta yaban hayatı uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ormancılıkta yaban hayatı uygulama örneklerinin tartışılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar