DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman Ürünleri Endüstrisine Giriş ORM   210 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öncelikle ağaç işleri endüstrisinin tanımı yapılarak, Türkiyede ormancılık, orman ürünleri standardizasyonu, ağaç işlerinde standardizasyon, ağaç işleri endüstrisi, kereste endüstrisi, parke endüstrisi, ambalaj endüstrisi, doğrama endüstrisi, kontrplak endüstrisi, yonga levha endüstrisi, liflevha endüstrisi ile ilgili bilgiler verilmesi planlanmıştır
Dersin İçeriği
Ağaç işleri endüstrisinin tanımı, Türkiyede ormancılık ve kısa ormancılık bilgisi, Orman ürünleri standardizasyonu, Ağaç işlerinde standardizasyon, Ağaç işleri endüstrisi, kereste endüstrisi, parke endüstrisi, ambalaj endüstrisi, doğrama endüstrisi, kontrplak endüstrisi, yonga levha endüstrisi, liflevha endüstrisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orman ürünleri kapsamına giren ürünler hakkında bilgi sahibi olur
2) Orman ürünlerinin Türkiye'de nerelerde daha yoğun olarak üretildiğini bilir
3) Türkiye'de orman ürünleri sektörü hakkında genel bilgiye sahip olur
4) Kaplama üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) Yonga levha ve lif levha üretim aşamalarını açıklayabilir
6) Kağıdın ana hammaddesi olan selüloz hakkında bilgi sahibi olur
7) Hangi odundan hangi ahşap malzemenin üretebileceğini yorumlar
8) Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan koruyucu ve kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur
9) Mezun olduktan sonra hangi sektörde çalışabileceği hakkında karar verebilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orman Ürünleri sektörünün genel bilgiler ve tanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Orman ürünleri sektörünün tarihsel gelişimi ve ekonomideki yeri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kereste endüstrisi ve üretim teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Parke endüstrisi ve üretim teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Paletler, ambalaj sandıkları, kurşun kalem endüstrisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tabakalı ağaç malzemelerin genel sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yonga levha endüstrisi ve üretim teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Lif levha endüstrisi ve üretim teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mobilya Endüstrisi ve üretim teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kağıt endüstrisi ve üretim teknolojileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Levhalarda üst yüzey işlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Odunun yakıt olarak kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ahşap malzeme teknolojilerine genel bakış Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ahşabın diğer kullanım alanları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar