DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yazışma Teknikleri I ORS   235 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Yüksekokul Sekreteri Murat İZCİ
Dersi Verenler
Yüksekokul SekreteriMURAT İZCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere dilbilgisi öğretimi, resmi, iş ve özel yazıları yazma konularında temel bilgileri vermek ve bu bilgileri kullanarak örnek yazıları hazırlamalarını sağlayarak sekreterliğe hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar, yazı hazırlamak kullanılan standartlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını bilir.
2) .Yazılı iletişim hakkında bilgi sahibidir.
3) Yazışma ilkeleri ve kurallarını bilir
4) Resmi yazılar hakkında bilgi sahibidir.
5) Resmi yazı çeşitlerini sınıflandırır.
6) İş yazıları hakkında bilgi sabibidir.
7) İş yazılarında şekli kuralları bilir.
8) İş yazılarını tasnif eder.
9) Evrak hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
10) Evrakların postalanması şeklini bilir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim kavramı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 İletişim süreci, kanalları türleri Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 iletişim araçları Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Yazışma kavramı,yazışmaları içerik yönünden düzenleme Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Yazışmalarda anlatım yönünden düzenleme Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Yazım ve İmla Kuralları-Dil ve anlatım bozuklukları Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Resmi yazı kavramı, resmi yazılarda şekli kurallar Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sunu, Ders notu Yazılı Sınav
9 Resmi yazılarda şekli kurallar Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Dilekce ve rapor yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Tutanak, Form ve Sözleşme yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Tezkere, müzekkere yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Mazbata yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Vekaletname yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Genelge yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunu, Ders notu Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar