DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yazışma Teknikleri II ORS   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Yüksekokul Sekreteri Murat İZCİ
Dersi Verenler
Yüksekokul SekreteriMURAT İZCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı; iş hayatının vazgeçilmez iletişim araçlarından olan yazışma türlerinin yorumlanması ve hazırlanması ile ilgili her türlü beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste; belge çeşitleri, iş yazıları ve resmi yazılar tek tek incelenerek uygulattırılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) yazışma ilke ve kurallarını kavrayabilir.
2) Mesleki yazıları yazabilir.
3) Özel yazıları yazabilir.
4) Resmi yazışma kurallarını bilme ve uygulayabilir.
5) Diğer yazı türlerini bilir ve yazabilir.
6) On parmak klavye kullanımını becerisini geliştirebilir.
7) Bilgisayarda şekilli yazıları hatasız, düzenli ve kısa sürede düzenli bir şekilde yazabilme becerisini geliştirebilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amaçlarının ve içeriğinin anlatılması Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 İş yazıları çeşitleri Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İş yazıları şekil kuralları Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Sirküler ve basılı reklam yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Satış ve iş isteme mektubu yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İstek ve sipariş Mektupları Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Bildirme, teşekkür mektubu yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sunu, Ders notu Yazılı Sınav
9 Tekit ve Teyit mektupları yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kredi ve red/ kabul mektubu yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Tahsilat ve ödemeleri takip mektubu yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Değerli kağıt çeşitleri Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Tebrik ve Teşekkür mektubu yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Baş sağlığı ve teselli mektubu yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Resmi olmayan notların yazımı Sunu, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunu, Ders notu Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar