DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları TOT   213 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
MEHMET ŞAKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili olumlu ve olumsuz faktörleri bilmek. Hayvanları hastalıklardan korumak için gerekli bakım, besleme, koruyucu hekimlik ve tedavi hekimliği konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda hayvan sahiplerine ve Hekimlere yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Temel sağlık bilgilerini, sağlık ve hastalık kavramlarını anlatır. Enfeksiyonların çıkış yayılış ve kontrollerini, hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri anlatır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık ve Hastalık kavramlarını öğrenir
2) Enfeksiyonun tanımı ve çeşitlerini öğrenir
3) Hijyen kurallarını bilir
4) Aşıları ve aşılamayı öğrenir
5) Bağışıklık sistemini kavrar
6) Bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olur
7) Viral hastalıkları öğrenir
8) Bakteriyel hastalıkları öğrenir
9) Paraziter hastalıkları öğrenir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Evcil hayvanlarda görülen hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Enfeksiyon oluşumu, etkileyen faktörler ve bulaşma yolları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Enfeksiyonlardan korunma yolları,vücuttaki seyri ve teşhisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Hijyen kuralları, hareket ve egzersiz Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Aşılar ve aşılama Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Bağışıklık sistemi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Salgın hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Viral hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Bakteriyel hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Paraziter hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Metabolik hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Paraziter ve zoonoz hastalıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar