DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Gübreleme OTS   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gübreler ve özelliklerinin kavranması, biyolojik gübreleme bilgilerinin kazandırılması, bitki besleme ve gübreleme bilgilerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında tüm gübreler ve gübreleme materyalleri incelenir, organik ve inorganik gübreler tartışılır, gübrelerin uygulanma zaman ve yolları öğretilir, özellikle toprak ve su kirlenmesi açısından gübreleme ile çevre koruma arasındaki ilişkiler tartışılır. Ayrıca, laboratuvar, sera ve arazi ortamlarında gübrelerin görsel tanımlanması, fiziki ve kimyasal analizleri yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gübre ve gübrelemenin tanımı ve gübrelerin sınıflandırılmasını bilir.
2) Biyolojik gübrelerin özelliklerini bilir
3) Biyolojik gübreleme metotlarını bilir
4) Biyolojik gübrelerin verilme zamanlarını bilir
5) Biyolojik gübrelemede dikkat edilmesi gerekenleri bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gübre ve gübrelemenin tanımı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Gübrelerin sınıflandırılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Biyolojik gübrelerin önemi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Biyolojik gübrelerin önemi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Biyolojik gübrelerle gübreleme yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Biyolojik gübrelerle gübreleme yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Organik gübreler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Kompoze, yaprak ve mikroelement gübrelerin özellikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
10 Kompoze, yaprak ve mikroelement gübrelerin özellikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Kimyasal gübrelerin dezavantajları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Kimyasal gübrelerin dezavantajları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Gübre verilme zamanları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Bitki besin elementlerinin eksiklik belirtileri ve giderilme yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Bitki besin elementlerinin eksiklik belirtileri ve giderilme yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar