DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaz Stajı Değerlendirme TOT   223 3 2 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin, iki dönem boyunca mesleki alanda gördükleri teorik ve pratik bilgileri, alanındaki işletmelerde veya kurumlarda uygulamaya dökme, ayrıca iş hayatı ile ilgili takım çalışması, kurum çalışanlarıyla iletişim kurabilme gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin iki dönemlik eğitimi boyunca mesleği ile ilgili almış olduğu tüm teorik ve pratik bilgilerin üretim ve/veya analiz yapan kurum ve kuruluşlarda uygulamaya dökülmesi, işletmelerdeki üretim veya iş akışının öğrenilmesi, insan ilişkilerinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri tarımsal işletmelerde uygulamaya dökebilme
2) Takım çalışması içerisinde yer alabilme Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme.
3) Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini uygulayabilme.
4) hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenme.
5) Alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılan aktiviteleri düzenli ve kurallarına uygun bir rapor şeklinde sunabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme veya kuruluşun tanıtımı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Üretim birimi veya laboratuar çalışması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Arazi uygulamalarının değerlendirilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Staj yapılan birimdeki faaliyetlerin gözden geçirilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Tarla bitkileri zararlılarıyla mücadele ve tarla bitkileri zararlılarının tespiti Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Bahçe bitkileri zararlılarıyla mücadele ve Bahçe bitkileri zararlılarının tespiti Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Süs bitkileri zararlılarıyla mücadele ve Süs bitkileri zararlılarının tespiti Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
9 Staj hakkında sözlü değerlendirme 1 Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Staj hakkında sözlü değerlendirme 2 Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
11 Staj hakkında sözlü değerlendirme 3 Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Stajın öğrenciye katkısının değerlendirilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 Staj defterlerinin sunum haline getirilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 Staj defterlerinin genel değerlendirilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Aktivitelerin rapor şeklinde teslim edilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar