DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Hayvan Besleme TOT   110 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliğine göre organik hayvansal üretimi ve beslenmesini öğrenir
Dersin İçeriği
Organik Tarım Kanunun ve Organik Tarımın Usul ve Esasları Yönetmeliğinin tanıtımı Organik ruminant ve kanatlı besleme prensipleri Organik yem üretimi Organik Hayvancılıkta Homeopatik ve fitopatik tedaviler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik hayvan beslemeyle ilgili mevzuatı öğrenir
2) Organik ruminant ve kanatlı besleme prensiplerini öğrenir
3) Organik yem üretimini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik Tarım Nedir Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Organik Tarım Kanunu Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Organik Hayvan Beslemede Çevre Kirliliği ve Su İlişkisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Organik Hayvansal Üretim Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Organik Yem Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Organik Üretiminde HACCP sistemi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Organik Hayvan Beslemede Yem Katkı Maddeleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Organik Büyükbaş Besleme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Organik Koyun Besleme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
12 Organik Keçi Besleme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 Organik Kanatlı Besleme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Organik Hayvancılık İşletmesinde Uygulama Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar