DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Üreme Biyolojisi TOT   112 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde generatif üremenin temel esasları, tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu ile bunları etkileyen iç ve dış faktörlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bitkilerde generatif üremenin temel esasları, çiçek organlarının yapı ve fonksiyonları, eşeysel farklılıklar, tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşum mekanizmaları, partenokarpi, apomiksis, kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar, meyve tutumunu etkileyen faktörler, bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Generatif üremenin temel esaslarını kavrar
2) Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkilerinin çiçek yapıları ve cinsiyet dağılımı hakkında bilgi sahibi olur
3) Tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşum mekanizmasını açıklayabilir
4) Meyve tutumunu etkileyen iç ve dış faktörleri açıklayabilir
5) Bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilecek hususları kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vegetatif ve generatif üreme, çiçeğin morfolojik yapısı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Çiçek organlarının anatomik yapısı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Çiçeklerde ve bitkilerde cinsiyet dağılımı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Çiçeklerde tozlanma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Tozlanma başarısı ve çim borusu büyümesini etkileyen faktörler. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Çiçek tozu çim borusu gelişimi ve etkileyen faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Döllenme, embriyo, endosperm ve tohum oluşumu, tohum ve meyve oluşum mekanizması, gerçek ve yalancı meyve kavramları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Bitkilerde kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Bitkilerde kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Partenokarpi ve stenospermokarpi kavramları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Apomiksis, ksenie ve metaksenie kavramları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Bitkilerde çiçek ve meyve dökümleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Meyve tutumunu etkileyen faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Meyve tutumunu etkileyen faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar