DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kanatlı Hayvan Yetiştirme TOT   225 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik üretimin önemi, beyaz et ve yumurta üretiminde organik üretimle ilgili bakım ve yönetim, organik - ekolojik hayvancılık işletmelerinde hayvanların beslenmesinde kullanılacak yem maddelerinin türleri ve özellikleri ile evcil kanatlı hayvanların organik - ekolojik hayvancılık kurallarına göre beslenmelerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Organik tarımsal ve hayvansal üretimin tanımı,hayvan barınaklarının yer seçimi ve inşasında dikkat edilecek esaslar. Organik yumurta üretimi, civciv/piliç ve tavukların bakım ve yönetimi. Organik beyaz et üretimi, piliçlerin bakım ve yönetimi. Organik yemin tanımı, Organik-ekolojik hayvancılık işletmelerinde yem üretimi ve organik olmayan yemlerin kullanım koşulları, Organik-ekolojik hayvancılık işletmelerinde ve organik yemlerde kullanılan vitamin ve mineral yemleri ile yem katkı maddeleri, Organik- ekolojik hayvancılık işletmelerinde tavukların beslenmesi ve organik- ekolojik olmayan besleme ile arasındaki temel farklılıklar, Organik üretim ile ilgili sertifikasyon, sertifikasyon kuruluşlarının yapıları ve kontrol mekanizmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik beyaz et ve yumurta üretiminde bakım ve yönetim ile ilgili temel bilgileri öğretmek
2) Sertifika kuruluşları ve yasal düzenlemeler Organik yemin tanımı, organik yemlerin sınıflandırılması ve özelliklerinin öğretilmesi
3) Organik - ekolojik hayvancılık işletmelerinde organik olmayan yemlerin kullanım koşulları hakkında bilgi aktarım
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarimin yasal gelişimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Organik tarimin özellikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Organik hayvansal üretimde kanatli yetiştiriciliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Organik tavukçulukta geçiş süreci Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Yetiştiricilik uygulamaları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Kanatlı Hayvanların Bakımı ve Barınaklar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Kanatlı İşletmelerindeki Binaların, Ekipmanın Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Amacıyla İzin Verilen Ürünler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Kanatlı Hayvanların Nakliye ve Kesimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Organik Kanatlı Üretiminde Yem Temini ve Hayvan Besleme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Kanatlı yemlerinde kullanılabilen yem hammaddeleri ve yem katkıları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Organik Kanatlı Yetiştiricilinde Serbest Üretim Modeli Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Hastalıklardan Korunma ve hayvan sağlığı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Organik kanatlı ürünleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirmeler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar