DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştirme TOT   216 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
organik sığır, koyun ve keçi yetiştirmenin konvansiyonel yetiştiricilikten farklılıkları kavramasını, hayvanların barınaklarını tasarlamasını, sürü yönetimi ve bakımı gibi faaliyetleri uygulayabilme, konvansiyonel yetiştiricilikten organik yetiştiriciliğe geçiş için gerekli işlemleri tasarlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Organik hayvancılığın konvansiyonel hayvancılıktan farklılıkları, sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin Dünya ve Türkiye'deki durumu, ırklar, üreme, süt verimi, genç dişi ve erkeklerin yetiştirilmesi, yetiştirme işleri, barındırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konvansiyonel ve organik yetiştiriciliğin farklılıklarını açıklayabilme
2) Organik yetiştiriciliğe geçiş aşamalarını tasarlayabilme
3) Organik yetiştiriciliğin hayvan refahı açısından önemini değerlendirebilme
4) Organik havyancılık işletmesinde işlerin planlanması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiye'de sığır yetiştiriciliği, Önemli sığır ırkları ve sığır işletmelerinin sınıflandırılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Organik sığır yetiştirme ve dikkat edilecek hususlar, sığırlarda üreme, buzağıların bakım ve büyütülmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Yetiştirme işleri, genç hayvan, kuru ve laktasyondaki ineklerin bakılıp beslenmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Sağım, sağım yöntemleri Sığırlarda süt miktar ve kalitesini etkileyen faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 İneklerin bakımı, tımar, kırkım, tırnak bakımı, yaş tayini, vücut ölçümleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 İşletme ve sürü planlama, kayıt tutma, Sürü sağlığı, barınakları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Sığır besisi, beside kullanılan yöntemler, Besinin karlılığını etkileyen faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Koyun yetiştiriciliğinin önemi, organik koyun yetiştiriciliği, ırklar, koyunlarda üreme, Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Kuzu verimini artırılmasında çevresel ıslah, yetiştirme işleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Koyun ağılları, koyunların otlatılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Keçi yetiştiriciliğinin önemi, Türkiye ve dünyadaki durumu, sorunları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Organik keçi yetiştiriciliği, keçi ırkları, keçilerde üreme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Keçilerde yetiştirme işleri, keçilerde barındırma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Keçilerde süt, et ve tiftik üretimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar