DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Çoğaltma ve Yetiştirme Tekniği TOT   220 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerinde ıslahın temel ilkeleri hakkında bilgi alırlar.Bahçe bitkilerinde çeşit ve anaç geliştirme stratejileri hakkında bilgi alırlar. Klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri hakkında bilgi alırlar. Türkiye'deki sebze tohumculuk sektörünün durumu, sebze tohum üretimi için gerekli teknolojik ve fizyolojik bilgi birikimin temini amacıyla öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
bahçe bitkilerinde genetik açılımın nedenleri, ıslah stratejisi, klasik ıslah yöntemlerinden melezleme, mutasyon ve seleksiyon teknikleri, biyoteknolojik ıslah yöntemlerinden doku kültürü teknikleri, poliploidi ıslahı ve protoplast füzyonu, genetik transformasyonlar ve gen. Tohumun tanımı ve kısımları, Tohumun kimyasal içeriği, Tohumun kalitesi, Çimlenme, çimlendirme testleri Hibrit tohum üretimi, Dormansi, Tohum hasadı ve depolaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebzeleri tanır
2) Sebzeleri sınıflandırır
3) Sebzelerin beslenme ve sağlık bakımından önemini bilir
4) Ekolojinin sebze yetiştiriciliğindeki önemini bilir
5) Bir sebze bahçesinin kurulmasını yapabilir
6) Ekim - dikim cetvellerinin hazırlanmasının sebze yetiştiriciliğindeki önemini bilir
7) Sebze yetiştiriciliğinde tohum yatağının hazırlanması, tohum ekimi, fide seyreltme, fide şaşırtma, örtü altında fide elde edilmesi ve dikim metotlarını bilir
8) Sebze bahçesinde sulama, hasat, mekanizasyon, pazarlama, depolama ve sebze tohum üretimini öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebzenin tanımı, sebzeciliğin tarihçesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sebzelerin beslenme ve sağlık bakımından önemi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Tohum çimlenme fizyolojisi, Dormansi sınıfları, Dormansinin sebepleri, Dormansinin kırılma yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Tohum büyüme ve gelişmesi, tohum çimlenmesi tipleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Sebzecilik işletme şekilleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Tohumluk ekolojisi, Tohumluk üretimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Tohumluk beyannameleri Tohumların kurutulması, Tohumluğun işlenmesi, Tohumların temizlenmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Sebzecilikte tohum Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Sebzecilikte tohum Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Sebzecilikte başlıca üretme şekilleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Sebzecilikte fide yetiştirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Sebze bahçesinde yapılan yıllık bakım işleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Sebzecilikte münavebe Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar