DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Hazırlama ve Değerlendirme TOT   222 4 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Yüksekokul SekreteriAdem Arık1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımla ilgili proje hazırlama, hazırlanmış projelerin yapılabilirliğini sorgulama, belli başlı değerlendirme ölçütleri yardımıyla alternatif yatırım kararları arasında seçim yapma ve proje sürecini yönetme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği, Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Büyük ölçekli ve karmaşık olmayan tarımsal yatırım projelerini hazırlayabilir
2) Yatırımın kuruluş yeri ve kapasite seçimini, pazar araştırmasıyla ilintisini kurarak yapabilir
3) Teknik ve ekonomik disiplinler arası ekip çalışması deneyimi kazanır
4) Projeyi değerlendirmede başvurulacak karar ölçütlerini hesaplayabilir
5) Yatırımın yapılabilirliği kararını ve projeler arasında seçimi, nesnel ölçütlere başvurarak yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Pazar araştırması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Kuruluş yeri ve kapasite seçimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Projenin teknik analizi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Projenin finansmanı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Projenin finansmanı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Projenin net akış tablolarının hazırlanması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözetmeyen değerlendirme ölçütleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözetmeyen değerlendirme ölçütleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Paranın zaman değeri, iskonto ve bileşik faiz Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Paranın zaman değeri, iskonto ve bileşik faiz Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Sözlü Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar