DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım Ürün Ambalaj ve Pazarlama OTS   224 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, üretim, ambalaj ve pazarlama bakımından ayrıcalık gösteren organik ürünlerin ambalaj ve pazarlama yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesi ve mesleki yaşamlarına hazırlanmasıdır
Dersin İçeriği
Pazarlama ve pazarlama yönetiminin tanımı ve konusu, pazarlama yönetimi kavramı, tarımsal pazarlamanın içinde yönetsel yaklaşımın fonksiyonu, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ulusal ve uluslararası pazarlama, ambalajlama ve muhafaza standartlarını öğrenirler
2) Organik ürünlerin ambalajlanma ve muhafaza yöntemlerini öğrenirler
3) Tarım ürünlerinde talep ve arz kavramı hakkında detaylı bilgi edinir
4) Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu hakkında bilgi sahibi olur
5) Pazarlama karması elemanlarını tanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacının ve içeriğinin öğrencilere anlatılması, Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farklı yönlerinin pazarlama ve muhafaza açısından anlatılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Günümüz pazarlama anlayışı, üretim, satış ve pazarlama dönemleri, Pazarlama karması unsurları ve koordineli pazarlama çalışmaları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Organik ve konvansiyonel ürünler pazarlamasını etkileyen tarımsal ve tarım dışı makro ve mikro faktörler, Demografi, sosyo kültürel, sosyo-ekonomik, hukuksal, teknolojik faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Pazar bölümlendirme, Pazar bölümlendirme kriterleri, organik ürünler için tipik bir Pazar bölümü olan Niche pazarların özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Tüketici davranışı, tüketicilerin satın alma kararlarını ve tüketici talebini etkileyen faktörlerin analizi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Pazarlama araştırmaları, Organik ürünler için Pazar ve pazarlama araştırması yapma yöntemleri, Organik ürünler için tüketici profili çıkartma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Organik ürünlerde ürün çeşidi seçme, yeni ürün geliştirme süreci, ambalajlama, ulusal ve uluslararası mevzuatta ambalajlama ile ilgili maddeler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Organik ürünlerde taşıma ve depolama, ulusal ve uluslararası mevzuatta taşıma ve depolamaya ilişkin maddeler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Organik ürünlerin fiyatlandırılması, fiyatlandırma stratejileri, fiyatlandırma yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Organik ürünlerde tutundurma çalışmaları, reklam, talep yaratma ve tüketici bilgilendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Organik ürünlerin satışı, dağıtım ve satış kanalları, dağıtım kanallarında organik ürünlerin muhafazası Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Organik ürünlerin pazarlanması ve son dönemdeki gelişmeler ile ilgili dünyadan örnekler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Genel tekrar 1 Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel tekrar 2 Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar