DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları OTS   226 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvan refahı ve hayvan hakları konusunda gerekli-yeterli bilginin verilmesi ile çiftliklerde, naklillerde ve kesimde hayvan refahı stratejilerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Hayvan refahının tarihsel gelişimi, kavram ve yaklaşımlar, hayvanları koruma ve hayvan hakları, dünyada ve Türkiye'de hayvan refahı mevzuatı, hayvan refahının fizyolojik parametrelerle ilişkisi, hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişki, hayvan yetiştiriciliğinde hayvan refahı, çiftlik hayvanlarında refah, hayvan refahı sorunları ve çözüm önerileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvan refahına ilişkin tanım ve kavramları öğrenir
2) Hayvan haklarına ilişkin kanun ve yönetmelikleri öğrenir
3) Hayvan refahının sağlanmasına ilişkin sorumluluklarını yorumlar
4) Hayvan refahı sorunlarını değerlendirir
5) Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiyi değerlendirir
6) Çiftlik hayvanlarında refah prensiplerini öğrenir
7) Hayvan refahının fizyolojik parametrelerle ilişkisini öğrenir;
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan refahı ve hayvan hakları dersinin amacı,kavram ve yaklaşımlar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Hayvan refahının tarihsel gelişimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Hayvan refahı, hayvanları koruma ve hayvan haklarına ilişkin prensipler (3 R) Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Dünyada ve Türkiye'de hayvan refahı mevzuatı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Hayvan refahının fizyolojik parametrelerle ilişkisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Acı ve ağrı duyumları ve bu duyumların hayvanın genel durumuna yansıması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişki Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Hayvan yetiştiriciliğinde genel refah stratejileri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
10 Etçil (Broiler) tavukların refahı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Yumurtacı tavukların refahı ve alternatif barınma sistemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Çiftlik hayvanlarının refahı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Nakliye sırasında refah Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Kesim sırasında refah Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Hayvan refahı sorunları - çözüm önerileri / Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar