DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Budama Tekniği OTS   116 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağcılık ve meyvecilikteki kış ve yaz budamalarının teorik ve arazide uygulamalı olarak işlenmesi. Bağcılıkta kullanılan guyot, Kordon gibi bazı terbiye sistemlerinin uygulaması. Meyve ağaçlarının tamamında başlangıçta uygulanan terbiye sistemi ve düzenli bir budamanın devam ettirilmesi ağaçların ileriki dönemlerde alacakları şeklin muhafaza edilmesinde ayrıca, uzun ömürlü ve verimli olmaları için önem taşımaktadır. Terbiye sistemleri, bazen de budama, bir öğrenci için başlangıçta zorlayıcı görünebilir. Fakat bu dersi yakından takip edenler, böyle olmadığını gözlemleyebilirler.
Dersin İçeriği
Asmanın doku ve organlarının, üzümün tanınması; ekolojik istekleri ve bağ yerinin seçimi ile ilgili bilgileri öğrenir. Asmaların çoğaltılması, budama ve terbiye sistemleri, kültürel uygulamalar konularında bilgileri öğrenir. Bağcılık hakkında bilgi edinmek. Budamanın temel kurallarını öğrenmek. Budama yapabilme yeteneğini kazanmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Budamanın tanımı, amaçları ve etkilerini kavrayabilir
2) Budama zamanlarını öğrenebilir
3) Meyve ağaçlarına uygulanan terbiye şekillerini pratiğe aktarabilir
4) Budamada uygulanan teknik işlemleri öğrenebilir
5) Değişik meyve türlerine uygulanan
6) Ağaçların farklı yaş dönemlerinde uygulanan budama yöntemlerini öğrenir
7) Budama alet ve makineleri hakkında bilgi edinir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Budamanın tanımı, budama tanımına giren uygulamalar ve yapılma şekilleri, budama zamanı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Budamanın meyve ağaçlarındaki fizyolojik etkileri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Meyve türlerinin budamaya karşı verdikleri tepkiler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Şekil budaması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Verim budaması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Gençleştirme budaması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Yaz budaması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Yumuşak çekirdekli meyvelerde kullanılan terbiye sistemleri ve budama teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
10 Sert çekirdekli meyvelerde kullanılan terbiye sistemleri ve budama teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Sert kabuklu meyvelerde kullanılan terbiye sistemleri ve budama teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Üzümsü meyvelerde kullanılan terbiye sistemleri ve budama teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Turunçgillerde kullanılan terbiye sistemleri ve budama teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Zeytin, çay, nar vd. subtropik meyvelerde kullanılan terbiye sistemleri ve budama teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Yanlış terbiye sistemi veya hatalı budama yapılmış ağaçlarda meydana gelecek zararlar ve giderilme yolları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar